החדר המתוקן / דר' רות קלדרון
בית לתרבות עברית
EN
דברים בעלמא


החדר המתוקן / דר' רות קלדרון

" ... שבתחלה, מי שיש לו אב - מלמדו תורה, מי שאין לו אב - לא היה למד תורה, מאי דרוש? ולמדתם אֹתָם את בניכם (דברים יא, יט) - ולמדתם אַתֶּם (רק האב חייב ללמד את בניו בעצמו). התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים, מאי דרוש? כי מציון תצא תורה (ישעיהו ב);..."
בבלי, בבא בתרא (כא, ע"א)

"... החדרים המתוקנים לא באו לבטל את החדרים, שהם בתי-ספרינו הלאומיים היחידים ואין לנו לעת עתה תמורתם, אבל באו לתקן את החדרים למען לא יתבטלו. הם חפצים לשפר ולשכלל את החדר העברי בחיצוניותו ובפנימיותו. בתוכו וברו, למען לא יהיה לשמצה ולתועבה בעיני הזרים נקיי דעת, ולמען לא ישחית את הבנים ולמען יגדל לנו דור יהודים נאמנים, כמו שהיה החדר בימים הראשונים בטרם סרה מעליו השגחת העם ובטרם עבר לידי מלמדים בורים ועמי-ארץ, שאינם מבינים בטיב החינוך אפילו כזנב הלטאה. כי באמת רק קלקול האומה וירידתה גרמו גם לקלקלת החינוך העברי. החינוך העברי חדל מהיות לצורך נחוץ ומוכרח ועל כן חדלו לשים אליו לאמור "ירעה עד שיסתאב". או ש"בקיה לרויא דממילא נפל". כלומר לוא חפץ העם בקיומו של החדר, אז ממילא היה מתוקן ושוכלל מאליו. אבל הוא חפץ בביטולו או לכל הפחות לו אחת היא אם יתקיים ואם יתבטל, כי רק לצאת ידי איזה חוב ישן מלמדים ההורים החדשים "עברי" או "סדור" את ילדיהם ואת החכמה הגדולה יכול ללמד כל זב וכל צרוע. בקיצור, הלאומים רואים שהחדר, החינוך העברי, נופל ויורד וסופו שיתבטל; על כן שמו לב להחזיר את העטרה ליושנה. כלומר לתקן ולשפר את החדר למען ימשך גם את לב ההורים המשכילים המואסים בחדר, ובפרט שהשעה מוכשרת לכך והאינטרס ליהדות גבר ברבים מן המשכילים. לתכלית זאת קמו (בעצת אחד-העם וסיעתו, ובכלל כל העבודות הלאומיות פה הן על פי כחו או בא-כחו) ליסד חדר כזה על יסודות רחבים..."
(ביאליק לגרשון סטבסקי ויעקב וינברג, כ"ה בתמוז תר"ס, אגרות ביאליק, שם.)


תרבות הלימוד המסורתית הפנתה עורף לכל תמונה. האיפוק הזה אפשר פיתוח עושר עצום של דימויים שברוח, ואיתו פיתוח אסתטיקה של צימצום ואיפוק. דלות מרצון.
אל תוך החדר המסורתי פותח נינו הרמן חלון , בעדינות ובכבוד למה שבפנים ומה שבחוץ.
יש כאן מהלך שתי בחירות : הראשונה, שהביאה את נינו אל המחאה והשניה, בחירתו להביא את יבול התמונות בחזרה לעלמא- ל'עולם' - חדר הלימוד הסגור ופתוח אל העולם ומתבונן בו מתוך אמונה שהלימוד גם הוא עשיה.
קירות בית המדרש, ששמעו אלפי שיחות בחברותא, מאות רבות של שיעורים, הרצאות, ערבי תרבות, שמחות וצער, עוד לא רגילים להחזיק תמונה על גבם. להיות בעצמם תוכן
עלמא שמחה לארח את 'החדר המתוקן' וקהילת הלימוד כמו הקירות סקרנית מה החידוש שהוא מביא לבית המדרש.

מתוך: קטלוג התערוכה לא שם פרטי / נינו הרמן אשר מוצגת בעלמא מה- 5.12.12 ועד ה- 5.3.13
 


טען עוד

תגובות