שנת תשפ"ב
בית לתרבות עברית
EN
עמיתי עלמא-מתנאל


שנת תשפ"ב

סמסטר א'- "על הדיבור"

ימי ראשון:

17:00 – 19:45: בית מדרש קלאסי: תלמוד, מסכת נדרים עם ד"ר יעקב צ' מאיר ונריה שפירא

20:15 – 21:45: דיבור מוסיקלי עם יובל נדב. האזנה למוסיקה ואינטרפטציה של הדיבור

 

ימי חמישי:

17:00 - 18:30 – דיבורי כפירה. בעקבות הכופרים הגדולים של הפילוסופיה עם ד"ר ג'רמי פוגל

18:45 - 20:00 - 'מי זאת עולה מן המדבר' - דיבור כפעולה בספרות הזוהר עם ד"ר נטע סובול

20:30 – 21:45 – ביקור סטודיו - עמיתים ואומניםתגובותכתבו אלינו
: