חמישים שנה. שישה ימים. תיקון ליל שבועות.
בית לתרבות עברית
EN
אירועים ולימודים