"להיאבק בירושלים " - הקרנה ודיון
בית לתרבות עברית
EN
הרצאות/ אירועים