עלמא - בית לתרבות עברית | חמישים שנה. שישה ימים. תיקון ליל שבועות.
בית לתרבות עברית
EN