עלמא - בית לתרבות עברית | סאלח פה זה ארץ ישראל - הקרנה ושיח עם הבמאי
בית לתרבות עברית
EN