עלמא - בית לתרבות עברית | בן אדם למקום - ט"ו בשבט בעלמא
בית לתרבות עברית
EN