עלמא - בית לתרבות עברית | "להיאבק בירושלים " - הקרנה ודיון
בית לתרבות עברית
EN