אומרים סליחות תשע"ג | Selichot 2012
בית לתרבות עברית
EN


> > אומרים סליחות תשע"ג | Selichot 2012

אומרים סליחות תשע"ג | Selichot 2012


סליחות תשע"ג - נורית גלרון
נורית גלרון
סליחות תשע"ג אמפיתיאטרון וואהל
סליחות תשע"ג - נורית גלרון
סליחות תשע"ג
רות קלדרון, סתיו שפיר, מיכה גודמן ורינו צרור
רות קלדרון, סתיו שפיר, מיכה גודמן ורינו צרור
סליחות תשע"ג - סיפור יונה הנביא
רות קלדרון, סתיו שפיר, מיכה גודמן ורינו צרור
רות קלדרון, סתיו שפיר, מיכה גודמן ורינו צרור
רות קלדרון, סתיו שפיר, מיכה גודמן ורינו צרור
סליחות תשע"ג אמפיתיאטרון וואהל
סליחות תשע"ג אמפיתיאטרון וואהל
רות קלדרון
סליחות תשע"ג