פתיחת התערוכה "לא שם פרטי" של הצלם נינו הרמן
בית לתרבות עברית
EN


> > פתיחת התערוכה "לא שם פרטי" של הצלם נינו הרמן

פתיחת התערוכה "לא שם פרטי" של הצלם נינו הרמן


עלמא
עלמא
עלמא
עלמא
רות קלדרון
לא שם פרטי / נינו הרמן
לא שם פרטי / נינו הרמן
לא שם פרטי / נינו הרמן
לא שם פרטי / נינו הרמן
יעל קוטלר קלדרון
לא שם פרטי / נינו הרמן
לא שם פרטי / נינו הרמן
רות קלדרון
רות קלדרון
לא שם פרטי / נינו הרמן