תיקון ליל שבועות תשע"ד
בית לתרבות עברית
EN


> > תיקון ליל שבועות תשע"ד

תיקון ליל שבועות תשע"ד


מגילת ג-רות - קריאה על הגירה ונדודים
הפחד מזרות והצורך בזרות - קריאה, כתיבה ומה שביניהן
בית מדרש תלמודי אל תוך הלילה
"חוט של חסד נמשך?" על זרות וחסר במגילת רות, בשדות מואב ובישראל היום
לכתוב מחוץ לבית - עיון בספרות מהגרים ופליטים שחורים שנכתבו בטריטוריות לבנות
"... ואני נכריה?" שייכות וזרות בראי האומנות של נשים מהגרות בישראל
תיקון ליל שבועות תשע"ד
גר תושב - בין חוק השבות לבקשת מקלט. קריאות משפטיות ותרבותיות
תיקון ליל שבועות תשע"ד
עלינו, נקלטנו, ומה עכשיו? דור 1.5 להגירה
ואני נכריה?
מגילת ג-רות - קריאה על הגירה ונדודים
גר תושב - בין חוק השבות לבקשת מקלט
תיקון ליל שבועות תשע"ד