ט"ו בשבט בעלמא- יום שישי, 13 בפברואר 2009*, 12:00 ועד 16:00.
בית לתרבות עברית
EN