השקת ספרו של ד''ר יעקב צ. מאיר "נחמיה"
בית לתרבות עברית
EN