יוהאנס קפלר ושירת הכוכבים- פרופ' אבשלום אליצור
בית לתרבות עברית
EN