מה בין רות המואבייה לתל אביב הצעירה ברשימותיו המוקדמות של אלתרמן- תומר ונטורה
בית לתרבות עברית
EN