בית – חורבן – בית | ט' באב, תל אביב 2012
בית לתרבות עברית
EN