חמש הערות על שפת הציור: אבני הבניין של הציור המערבי בחמש שיחות בין צייר לסופר מאיר אפלפלד וד"ר דרור בורשטיין
בית לתרבות עברית
EN