השקת ספר שיריו השני של אלמוג בהר: "חוט מושך מן הלשון"
בית לתרבות עברית
EN