סדנה לפיתוח תסריט בהנחיית צביקה קרצנר
בית לתרבות עברית
EN