ביחד ברוח: הרצאה של ד"ר רות קלדרון
בית לתרבות עברית
EN