פונדק הרוחות בפרספקטיבה תלמודית ופסיכואנליטית - ד"ר רות קלדרון וד"ר מירב רוט.
בית לתרבות עברית
EN