"נומה מלך, בא הלץ": הליצן מול אלוהים במחזה "אסתר המלכה"
בית לתרבות עברית
EN