ליל הסילבסטר של נתן אלתרמן ואבות ישורון - עודד כרמלי
בית לתרבות עברית
EN